Логотипи спонсорів та організаторів проекту

Логотипи спонсорів та організаторів проекту

Статут

«Погоджено»                                                       «Затверджено»
« ____» ________________ 2012 р.                  «____» ___________________ 2012 р.

Директор НВК №9                                                  Рішенням педагогічної ради
                            В.Д.Недужко                     Протокол №         від
С Т А Т У Т

ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА «УСПІХ»

КЗ «ЛУЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №9 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Шкільний клуб підприємництва «УСПІХ» (далі  - ШКП або «клуб») створений рішенням групи старшокласників ліцею від 18 листопада 2012 року.
1.2.         ШКП знаходиться і діє на базі КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс  №9 Луцької міської ради».
1.3.         Адреса:43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Потапова,30.
1.4.         ШКП «УСПІХ» не є юридичною особою і діє виключно на добровільних засадах в рамках міжнародного проекту «Шкільна академія підприємництва». Органом, уповноваженим управляти роботою клубу, є загальні збори членів ШКП.
1.5.         Головними завданнями роботи клубу є:
·         профорієнтаційна діяльність;
·         запровадження елементів підприємницької освіти в ліцеї;
·         розвиток в учнів культури підприємництва;
·         формування в ліцеїстів необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
·         розвиток активності та підприємливості.
·         профорієнтаційна діяльність;
·         запровадження елементів підприємницької освіти в ліцеї;
·         розвиток в учнів культури підприємництва;
·         формування в ліцеїстів необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
·         розвиток активності та підприємливості.
1.6.         Шкільний клуб підприємництва «УСПІХ» має право:
·         мати у розпорядженні для роботи 2 години на тиждень (8 годин щомісяця);
·         мати постійний доступ до простору Інтернет-платформи та Інтернет-вітрини для обміну інформацією, досвідом і отримання базової підтримки.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.    ШКП «УСПІХ» планує свою роботу самостійно відповідно до цілей і завдань, визначених проектом. План роботи затверджується зборами членів клубу.
2.2.    Зарахування ліцеїстів до клубу здійснюється виключно за їхнім бажанням. У разі потреби учень може припинити чи відновити свою діяльність у клубі.
2.3.    Заняття клубу організовуються в позаурочний час. Тривалість одного заняття в клубі не може перевищувати 90 хвилин (двох академічних годин).
2.4.    За активну та успішну діяльність у проекті члени клубу можуть бути нагороджені грамотами та подяками ліцею.
ІІІ. ЧЛЕНИ КЛУБУ ШКІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     3.1.     Членами ШКП є:
·       особи, що підтримують розвиток компетентності ліцеїстів – практичний психолог та вчитель економіки;
·       старшокласники, які виявили бажання стати членами клубу.
     3.2.     Члени клубу мають право:
·       визначати форму, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;
·       розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні плани;
·       проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить уставним документам ліцею, законодавству України в цілому;
·       брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;
·       презентувати результати роботи клубу на Інтернет – вітрині та у навчальному закладі;
·       звертатися за допомогою та матеріальною підтримкою до адміністрації ліцею, громадських та бізнесових структур міста;
·       на безпечні та нешкідливі умови роботи в клубі.
     3.3.     Члени клубу зобов’язані:
·       оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
·       дотримуватись вимог даного Статуту;
·       бути толерантними, дотримуватись моральних, етичних норм;
·       бережливо ставитись до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до громадського та особистого майна.

ІV. УПРАВЛІННЯ КЛУБОМ

4.1. Управління роботою клубу здійснюється тренерами – практичним психологом та вчителем економіки.
Безпосереднє керівництво клубом здійснює його Президент, обраний демократичним шляхом простою більшістю голосів на засіданні клубу.
4.2. Президент клубу:
·       здійснює керівництво роботою ШКМ;
·       відповідає за якість і ефективність роботи;
·       підтримує ініціативи щодо вдосконалення навчальних занять;
·       сприяє створенню умов для творчого та компетентнісного зростання кожного члена клубу;
·       організовує та проводить зустрічі, екскурсії, практичні заняття в клубі.

V. СПІВРОБІТНИЦТВО

5.1. Шкільний клуб підприємництва "УСПІХ" має право проводити обмін інформацією у рамках вказаного освітнього проекту; приймати відвідувачів з інших навчальних закладів міста й області; відвідувати аналогічні клуби в інших навчальних закладах міста й області.Немає коментарів:

Дописати коментар